top of page

New Books/Нови Книги

FBOM cover 16-4-244small.jpg
Забранената книга на Мара
2024, 220 стр.
ISBN 978-615-91333-9-2
Цена: 36 лв.

Малка книга с кошмари, за тези, които са у дома в мрака.

поезия + монография върху архетипа на Мара + бележки + оригинални фотографии

ограничено издание, всяка книга е номерирана и подписана от автора

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ

FBOM cover 16-4-244small.jpg
The Forbidden Book of Mara
2024, 220 p.
ISBN 978-619-91333-8-5
Clothbound hardback
BGN 36.00

A little book of nightmares, for those at home in the dark.

poetry + monograph on the archetype of Mara + notes + original photographs

limited edition print, numbered and signed by the author

BlackSeaUpanishad bg.jpg
Черноморски Упанишад
2023, 240стр.
ISBN 978-615-91333-7-8
Цена: 28лв.

Всичко, което е трябвало да знаете, всичко, което ще ви се наложи да узнаете за Черно море – тук,  в един том, съдържащ митове за сътворението, свещени ритуали, описания, злободневни диалози, онтологични гатанки, показания на котки, автобиографичен материал, оригинални снимки. 

„От момента, в който започнах да пълзя на четири крака по пясъка не съм спирал да се изумявам от Черно море, от неговите цветове и обитатели, от негового променливо и непроменливо присъствие. Херодот твърди, че Черно море е най-невероятното от всички морета.  И въпреки това, дори като дете, аз знаех, че има нещо отвъд синьо-зелената прозрачност и хипнотичната поезия на вълните. Черноморския Упанишад картографира границата между аза и морето и пита какво се случва, когато тази линия избледнее и бъде отмита в безвъзвратните води.  "
BlackSeaUpanishad.jpg
The Black Sea Upanishad
2022, 270pp.
ISBN 9786199133361
Price:
Clothbound hardback
BGN 39.90

Everything you should've known, everything you will need to know about the black sea—here,  in a single volume containing creation myths, sacred rites, descriptions, everyday dialogues, ontological quandaries, testimonies by cats, autobiographical material, 50 original photographs.

"From the time I could crawl along the beach, I've been fascinated by the Black Sea, its colors, its citizens, its changing and unchanging presence. Herodotus claimed the Black Sea is the most marvelous of all seas.  And yet, even as a child, I knew that there was something beyond the bluegreen transparency and the hypnotic poetry of the waves. The Black Sea Upanishad maps the line between self and sea and asks what happens when this line fades and is washed away into the unredeemable waters."    
UnlovedToysCover.jpg
Необичани играчки
Ива Сашева
Там, където е невидимо за очите се таят историите на необичаните играчки. Можем ли да останем същите, когато погледнем отвъд очевидното и наистина ли играчките остават завинаги само играчки.
Брой страници 32
ISBN 9786199 133309

Цена: 15.90лв.

KraiatNaSveta.jpg
Краят на света 
Брой страници 465
ISBN 9786199133354
Цена 14.90лв.
Краят на света (роман) и Боклукът (сборник разкази)
bottom of page