top of page

Лъчезар Гроздински

 

Роден е в Бургас.  Завършва медицина през 1974 г. През 2007 г. създава специалността Ангиология и става първият български ангиолог. През 2010 г. е избран за професор. Автор е на над 120 научни труда и две монографии.  Проф. Гроздински е председател е на Националното дружество по Флебология и Ангиология и от 2014 г. е Началник Отделение по Ангиология и флебология при Аджибадем Сити Клиник. 

KraiatNaSveta.jpg
Краят на света 
Брой страници 465
ISBN 9786199133354
Цена 14.90лв.
Краят на света (роман) и Боклукът (сборник разкази)
Истината ще ни направи свободни
Брой страници 492
ISBN 9786199052846
Цена 14лв.
Това е книга за вярата, религията, църквата и християнството – факти, документи,  история, размисли и анализ. Авторът прави подробен стравнителен анализ на петте канонизирани евангелиета, както и анализ на някои ключови истории от Еврейската Тора (Стария завет) и също изследва приликите и разликите между християнството, юдаизма, исляма и будизма,между монотеизма и политеизма. 

Авторът се връща към висшия хуманизъм в учението на Месията, в противовес на  закони на Тората и с догмите за греха и наказанието, както и на репресивната роля

на институциализираното християнство – Църквата. 

Книгата е размисъл за смисъла на вярата и същността на учението на просяка – философ Йешуа, твърдящо, че любовта ще спаси света, а истината ще ни направи свободни. 

Размисли за комунизма
Брой страници 394
ISBN 9786199052808
Цена 11лв.
„Как може една прекрасна мечта на човечеството- мечтата за справедливо общество, в което хората да са свободни и равни, да се превърне в кошмар?” 
Според автора посткомунистическото общество все още не е анализирало близкото си минало и не познава достатъчно историята си, а който не познава миналото, не може да разбере настоящето, и който не разбира настоящето – няма бъдеще.
Идеологическият, философският, политическият и морален феномен „комунизъм”, който е причинил смъртта на над 65 милиона и е репресирал над 90 милиона души трябва да бъде разбран и преосмислен. Посредством факти, анализи, размисли и спомени автора ще ни помогне да направим именно това. 
Никой никога не умира
Брой страници 256
Първо издание 1992г.
Цена 8лв. /Изчерпана/

Това е фантастичен роман, написан по времето на комунизма и издаден след неговото рухване. Героят Прометей се опитва да спаси дехуманизираната цивилизация на бъдещето.  Като пратеник на Института на Времето в миналото, Прометей промена края на Троянската война, която завършва с примирие. Но позитивните промени настъпили в настоящето не се харесват на Висшия съвет и Прометей е изпратен с нова мисия в миналото – да унищожи християнството в зародиш, като попречи Христос да бъде разпънат на кръст. Не всичко обаче се случва както е планирано. Как Прометей става Юда и кой е Спасителя и как всичко това ще предопредели хода на човечеството ще се разбере едва накрая.
Насилието - начин на живот 
Брой страници 362
ISBN 9789543212385
Цена 11лв.
 
Посредством исторически факти, философски размисли и преживявания на авторът той прави анализ на човешкото насилие – индивидуално, етническо, расово, междукласово, религиозно и духовно. Изследват се вредите и пораженията, нанесени на човечеството от революциите, войните и тоталитарните държави. Анализират се причините за индивидуалното и обществено насилие, прави се класация на най-масовите убийци в човешката история и се описват типичните синдроми на болестта насилие. Авторът стига до извода, че причините за насилието се крият в самите нас и обществата и цивилизациите, които създаваме. Егоцентризмът, жаждата за власт, расизма, религиозния фанатизъм, национализма, фашизма и комунизма, тоталитарната държава и империите създават чудовища, извършващи духовен и физически геноцид над човечеството. Пътят за спасение е да се промени човешкото мислене и морал и начинът на организация и функциониране на човешкото общество. 
bottom of page